Kohaliku kaevanduse ventilatsioonikanali läbimõõdu valik (2)

1. Majanduskaevanduse ventilatsioonikanali läbimõõdu määramine

1.1 Kaevanduse ventilatsioonikanali ostukulu

Kaevanduse ventilatsioonikanali läbimõõdu suurenedes suurenevad ka vajaminevad materjalid, seega suureneb ka kaevandusventilatsiooni kanali ostukulu.Kaevanduse ventilatsioonikanali tootja poolt antud hinna statistilise analüüsi järgi on kaevanduse ventilatsioonikanali hind ja kaevanduse ventilatsioonikanali läbimõõt põhimõtteliselt lineaarsed järgmiselt:

C1 = ( a + bd) L(1)

kus,C1– kaevanduse ventilatsioonikanali ostukulu, CNY; a– kaevanduse ventilatsioonikanali maksumuse tõus pikkuseühiku kohta, CNY/m;b– kaevanduse ventilatsioonikanali pikkuse ja teatud läbimõõdu baaskulukoefitsient;d– kaevanduse ventilatsioonikanali läbimõõt, m;L– Ostetud kaevanduse ventilatsioonikanali pikkus, m.

1.2 Kaevanduse ventilatsioonikanali ventilatsiooni maksumus

1.2.1 Kohaliku ventilatsiooni parameetrite analüüs

Kaevanduse ventilatsioonikanali tuuletakistus sisaldab hõõrdtuuletakistustRfvkaevanduse ventilatsioonikanalist ja kohalikust tuuletakistusestRev, kus kohalik tuuletakistusRevsisaldab liigese tuuletakistustRjo, küünarnuki tuuletakistusRbeja kaevanduse ventilatsioonikanali väljalaske tuuletakistusRou(sissepressitav tüüp) või sisselaske tuuletakistusRin(väljavõtte tüüp).

Survekaevanduse ventilatsioonikanali kogu tuuletakistus on:

(2)

Väljatõmbekaevanduse ventilatsioonikanali kogu tuuletakistus on:

(3)

Kus:

Kus:

L– kaevanduse ventilatsioonikanali pikkus, m.

d– kaevanduse ventilatsioonikanali läbimõõt, m.

s– kaevanduse ventilatsioonikanali ristlõikepindala, m2.

α– Kaevanduse ventilatsioonikanali hõõrdetakistuse koefitsient, N·s2/m4.Metallist ventilatsioonikanali siseseina karedus on ligikaudu sama, seegaαväärtus on seotud ainult läbimõõduga.Nii painduvate ventilatsioonikanalite kui ka jäikade rõngastega painduvate ventilatsioonikanalite hõõrdetakistuse koefitsiendid on seotud tuule rõhuga.

ξjo– kaevanduse ventilatsioonikanali ühenduskoha lokaalne takistustegur, ilma mõõtmeteta.Kui neid onnvuugid kogu kaevanduse ventilatsioonikanali pikkuses, vuukide summaarne lokaalne takistustegur arvutatakse vastavaltjo.

 n– kaevanduse ventilatsioonikanali ühenduskohtade arv.

ξbs– lokaalne takistustegur kaevanduse ventilatsioonikanali pöördel.

ξou– kohalik takistustegur kaevanduse ventilatsioonikanali väljalaskeava juures, võttaξou= 1.

ξin– kohalik takistustegur kaevanduse ventilatsioonikanali sisselaskeava juures,ξin= 0,1, kui sisselaskeava on täielikult ümardatud, jaξin= 0,5–0,6, kui sisselaskeava ei ole ümardatud täisnurga all.

ρ- õhu tihedus.

Lokaalses ventilatsioonis saab kaevanduse ventilatsioonikanali kogu tuuletakistust hinnata kogu hõõrdtuuletakistuse põhjal.Üldiselt arvatakse, et kaevanduse ventilatsioonikanali liitekoha kohaliku tuuletakistuse, pöörde lokaalse tuuletakistuse ja väljalaske (sissepressimise tüüp) või sisselaske tuuletakistuse (väljatõmbe tüüp) tuuletakistuse summa kaevanduse ventilatsioonikanalist moodustavad ligikaudu 20% kogu kaevanduse ventilatsioonikanali hõõrdetuuletakistusest.Kaevanduse ventilatsiooni kogu tuuletakistus on:

(4)

Kirjanduse andmetel võib ventilaatorikanali hõõrdetakistuse koefitsiendi α väärtust pidada konstandiks.Theαmetallist ventilatsioonikanali väärtust saab valida vastavalt tabelile 1;TheαJZK seeria FRP ventilatsioonikanali väärtust saab valida vastavalt tabelile 2;Painduva ventilatsioonikanali ja jäiga karkassiga painduva ventilatsioonikanali hõõrdetakistustegur on seotud tuule survega seinale, hõõrdetakistuse koefitsientαpainduva ventilatsioonikanali väärtuse saab valida vastavalt tabelile 3.

Tabel 1 Metallist ventilatsioonikanali hõõrdetakistustegur

Kanali läbimõõt (mm) 200 300 400 500 600 800
α× 104/( N·s2·m-4 ) 49 44.1 39.2 34.3 29.4 24.5

 

Tabel 2 JZK seeria FRP tsentilatsioonikanali hõõrdetakistustegur

Kanali tüüp JZK-800-42 JZK-800-50 JZK-700-36
α× 104/( N·s2·m-4) 19.6-21.6 19.6-21.6 19.6-21.6

 

Tabel 3 Painduva ventilatsioonikanali hõõrdetakistuse koefitsient

Kanali läbimõõt (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000
α× 104/N·s2·m-4 53 49 45 41 38 32 30 29

Jätkub…


Postitusaeg: juuli-07-2022