Kohaliku kaevanduse ventilatsioonikanali läbimõõdu valik (3)

(5)

kus,E– kaevanduse ventilatsioonikanali poolt ventilatsiooni käigus tarbitud energia, W;h– kaevanduse ventilatsioonikanali takistus, N/m2;Q – kaevanduse ventilatsiooniventilaatorit läbiv õhuhulk, m3/s.

1.2.3 Kaevanduse ventilatsioonikanali ventilatsiooni elektrikulu

Aastane ventilatsiooni elektritasu kaevanduse ventilatsioonikanali eest on:

(6)

Kus:C2– kaevanduse ventilatsioonikanali aastane ventilatsiooni elektrikulu, CNY;E– kaevanduse ventilatsiooni ventilaatori poolt ventilatsiooni ajal tarbitud energia, W;T1– igapäevane ventilatsiooniaeg, h/d, (võtaT1= 24 tundi päevas);T2– aastane ventilatsiooniaeg, d/a, (võtaT2= 330d/a);e– ventilatsioonivõimsuse võimsushind, CNY/kwh;η1– mootori, ventilaatori ja muude seadmete jõuülekande efektiivsus;η2– ventilaatori tööpunkti efektiivsus.

Vastavalt valemile (5) asendatakse vastavad parameetrid valemiga (6) ja kaevanduse ventilatsioonikanali aastane ventilatsiooni elektrikulu saadakse järgmiselt:

(7)

1.3 Kaevanduse ventilatsioonikanali paigaldus- ja hoolduskulud

Kaevanduse ventilatsioonikanali paigaldus- ja hoolduskulud sisaldavad materjalikulu ja töötajate töötasusid kaevanduse ventilatsioonikanali paigaldamisel ja hooldamisel.Eeldades, et selle maksumus on võrdeline kaevanduse ventilatsioonikanali ostumaksumusega, on kaevanduse ventilatsioonikanali aastane paigaldus- ja hoolduskulu:

C3= kC1= k( a + bd) L(8)

kus,C3– kaevanduse ventilatsioonikanali iga-aastane paigaldus- ja hoolduskulu, CNY;k– kaevanduse ventilatsioonikanali paigaldamise ja hoolduse kulutegur.

1.4 Majanduskaevanduse ventilatsioonikanali läbimõõdu arvutusvalem

Kaevanduse ventilatsioonikanali tarbimise kogumaksumus sisaldab: kaevanduse ventilatsioonikanali ostukulu summat, kaevanduse ventilatsioonikanali elektrikulu ventilatsiooni korral ning kaevanduse ventilatsioonikanali paigaldus- ja hoolduskulu.

(9)

Sektsiooni võtminedkaevanduse ventilatsioonikanali kui muutuja puhul on selle funktsionaalse väljenduse maksimeerimine järgmine:

(10)

Lasef1(d)= 0, siis

(11)

Võrrand (11) on kohaliku ventilatsiooni ökonoomse läbimõõduga kaevanduse ventilatsioonikanali arvutusvalem.

Jätkub…


Postitusaeg: juuli-07-2022